Energiezuinig bouwen in Mol - bouweninMol.be

Mol
woningvandemaand
Ga naar de inhoud

Energiezuinig bouwen in Mol

Infogids
bouwen mol


Energieprestatieregelgeving EPB

De energieprestatieregelgeving (EPB) wil energiezuinige, comfortabele gebouwen realiseren in Vlaanderen. EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'.

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN).

De EPB-eisen hebben betrekking op:
 • thermische isolatie: K-peil en U- en R-waarden;
 • energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie;
 • binnenklimaat: ventilatie en oververhitting.

Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Op 01/01/2018 wordt het maximum E-peil teruggebracht naar E40. Verder gaat het naar E35 in 2020 en E30 in 2021. Om de energievraag terug te dringen is een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil cruciaal.


Het S-peil is de nieuwe gebouwschilindicator

Vanaf 1 januari 2018 wordt het S-peil voor nieuwbouwwoningen of appartementen ingevoerd. Het S-peil is de nieuwe gebouwschilindicator en vervangt het verplichte maximale K-peil en de netto energie behoeft voor verwarming.

De invoering van het S-peil kort samengevat:
 • K-peil en netto energiebehoefte worden afgeschaft;
 • er komt een S-peil voor elk appartement (niet één peil voor het gebouw);
 • muren tegen aangrenzend verwarmde ruimtes worden ook als verliesoppervlak beschouwd;
 • het S-peil houdt rekening met winter én zomer situatie;
 • grote woningen met veel glas kunnen de eis moeilijk behalen.


Aan welk S-peil moet je voldoen?

De S-peileis treedt in werking voor wooneenheden van dossiers met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018. De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten aan S28 voldoen.


Aandachtspunten voor het behalen van een laag S-peil

Voor een laag S-peil moet u aandacht besteden aan:
 • de luchtdichtheid van de woning;
 • de isolatie van de schildelen;
 • de invloed van de bouwknopen;
 • de impact van de zonnewinsten;
 • de grootte en de oriëntatie van de vensters;
 • een laag percentage glasoppervlakte ten opzichte van de vloeroppervlakte;
 • de aanwezigheid van gebouwgebonden beschaduwingselementen;
 • de aanwezigheid van thermische massa;
 • de vormefficiëntie van de geometrie  (afhankelijk van de typologie ‘open’, ‘halfopen’, ‘gesloten’ en de vorm van het gebouw).


Wat als je niet voldoet aan de S-peileis?

Als niet voldaan is aan de S-peileis, kan dat leiden tot een boete voor de aangifteplichtige van de wooneenheid.

Laat je zeker bijstaan door je architect om te verzekeren dat jouw bouwproject voldoet aan de gestelde eisen! Meer info vind je op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia.Je kiest voor een lage-energiewoning of passiefhuis?

Een lage-energiewoning is een woning waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming- en koeling kleiner of gelijk is aan 30kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte. In de meeste gevallen hebben we dan een combinatie van een K-peil die lager ligt dan K25, een E-peil lager dan E40 en een goede luchtdichtheid.

Ga je nog verder en opteer je voor een passiefhuis dan ligt het K-peil lager dan K15 en de netto-energiebehoefte voor verwarming is lager dan 15kWh/m2. De warmteverliezen worden beperkt door een doorgedreven isolatie en een zeer goede luchtdichtheid. Om te voldoen aan de overblijvende energiebehoefte kies je dan voor hernieuwbare energie: thermische zonnecollectoren voor warm water en pv-zonnepanelen voor elektriciteit.


Duurzaam bouwen ...

Duurzaam bouwen is veel meer dan energiezuinig bouwen, het gaat uit van een integrale aanpak: vanaf de keuze van de locatie streven naar de realisatie van een gezond, betaalbaar en comfortabel gebouw, en tegelijk zo weinig mogelijk beslag leggen op en gebruik maken van ruimte, energie, water en materialen. Kortom: het motto van duurzaam bouwen is meer met minder.Terug naar de inhoud